Camau Cyntaf mewn Cyfrifiadura Symudol (Defnyddio eich iPad neu Dabled) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Camau Cyntaf mewn Cyfrifiadura Symudol yn gwrs rhan amser. Bydd yn eich helpu chi i fod yn hyderus i ddefnyddio technoleg symudol yn eich bywyd bob dydd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

6 wythnos (2 awr yr wythnos)

Ffioedd

Addysgu: £100
SDF: Am ddim

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh