Camau Cyntaf gyda Meddalwedd Office (Word, Excel, ac Outlook) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai heb fawr ddim gwybodaeth am gyfrifiaduron, os o gwbl. Mae’n gyfle i’r myfyrwyr ddysgu’r cysyniadau sylfaenol sy’n ymwneud â defnyddio cyfrifiaduron, gan gynnwys defnyddio’r Rhyngrwyd ac e-bost.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

3 diwrnod

Ffioedd

SDF: Am ddim