Camau Cyntaf mewn Datblygu Gwefannau ac Apiau (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dyma gyflwyniad sylfaenol i Gynllunio Gwefannau sy’n darparu gwybodaeth a sgiliau hanfodol ar gyfer dylunio, cyhoeddi a chynnal gwefannau at ddefnydd personol neu broffesiynol. Byddwch yn cael eich cyflwyno i gynlluniau tudalennau gwe, creu tudalennau gwe a thudalennau steilio sylfaenol.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am gynllunio gwefannau

  • Rhagolygon Gyrfa

    Nod y cwrs yw gwella cyfleoedd gyrfaol y myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

6 wythnos (2 awr yr wythnos)

Ffioedd

Addysgu: £100
SDF: Am ddim

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh