CBAC L3 Ymarfer Adeiladu Proffesiynol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Beth y cwrs hwn yn rhoi i fyfyrwyr fframwaith cynhwysfawr o wybodaeth, dealltwriaeth a hyrwyddo o ran sgiliau cymhwysol y mae’r sector amlddisgyblaeth hwn yn dibynnu arno. Caiff ei ddarparu yn y coleg gan staff profiadol ac yn y gweithle gan weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar hyn o bryd o fewn y diwydiant.

Mae’r cymhwyster yn werth hyd at 56 o bwyntiau UCAS (cyfwerth â Safon Uwch), ac yn rhoi cipolwg cyfoes ar arferion rheoli adeiladwaith modern, sy’n cynnwys y technolegau, yr ymddygiad a’r arloesi sy’n ategu darparu adeiladau eiconig o’r radd flaenaf.

Bydd y cymhwyster yn cefnogi dilyniant dysgwyr o lefel TGAU yn arbennig mewn pynciau fel Dylunio a Thechnoleg, Adeiladwaith, Peirianneg ac Astudiaethau Busnes.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd