Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Y Cemeg Lefel UG / Lefel A cwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth ac sydd â dyheadau i weithio fel cemegydd neu ym maes cemeg. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae cemeg yn bwnc hynod ddiddorol ac os ydych chi eisiau mewnwelediad i waith y byd, yna dyma’r pwnc iawn i chi. Byddwch yn casglu llawer iawn o wybodaeth yn amrywio o Ymbelydredd i Gemeg Organig a bydd ein sesiynau labordy effeithiol yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i asesu cyfansoddion a gwneud cynhyrchion fel aspirin.

Bydd y cwrs hefyd yn helpu dysgwyr i feddwl yn ddadansoddol ac yn rhesymegol. Mae gan y Coleg un o’r adrannau â’r offer gorau yn yr ardal a chofnod cyson o ganlyniadau rhagorol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  Mae rhaid i fyfyrwyr feddu ar yr holl bethau canlynol: O leiaf 6 TGAU, Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg. Gradd B neu uwch ,haen uwch neu ganolradd mewn Mathemateg. Gradd B neu uwch, haen uwch, mewn Gwyddoniaeth Graidd a Gwyddoniaeth Ychwanegol neu Wyddoniaeth Driphlyg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r cwrs yn darparu sylfaen dda ar gyfer astudio Cemeg ymhellach, ac astudio pynciau cysylltiedig gan gynnwys Meddygaeth, Amaethyddiaeth, Archeoleg, Ecoleg, Peirianneg, Biocemeg, Geo Cemeg a llawer mwy o bynciau mewn sefydliad addysg uwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Manyleb UG -
  UNED 1: Iaith Cemeg, Strwythur Materion ac Adweithiau Syml. Fformiwlâu a Hafaliadau, Syniadau Sylfaenol am Atomau, Cyfrifiadau Cemegol, Bondio, Strwythurau Solet, Y Tabl Cyfnodol, Ecwilibria Syml ac Adweithiau Sylfaen Asid.

  UNED 2: Cyfradd Ynni a Chemeg Cyfansoddion Carbon, 2.1 Thermochemistry, 2.2 Cyfraddau Adweithio, 2.3 Effaith ehangach cemeg, 2.4 Cyfansoddion Organig, 2.5 Hydrocarbonau, 2.6 Alcanau Halogen, 2.7 Alcoholau ac Asidau Carboxylig, 2.8 Dadansoddiad Offerynnol, Gwaith ymarferol yw wedi'u hintegreiddio trwy gydol y cwrs a gall cwestiynau godi yn y papurau ysgrifenedig.

  Manyleb A2 -
  UNED 3: Cemeg Ffisegol ac Anorganig, Pwnc 3.1 Potensial Redox a Electrode Safonol, Pwnc 3.2 Adweithiau Redox, Pwnc 3.3 Cemeg y bloc-p, Pwnc 3.4 Cemeg y metelau trosglwyddo d-bloc, Pwnc 3.5 Cineteg Cemegol, Pwnc 3.6 Newidiadau enthalpi ar gyfer Solidau a Datrysiadau, Pwnc 3.7 Entropi a Dichonoldeb adweithiau, Pwnc 3.8 Cysonion Ecwilibriwm, Pwnc 3.9 Ecwilibria Sylfaen Asid.

  UNED 4: Cemeg a Dadansoddiad Organig, Pwnc 4.1 Stereoisomeriaeth, Pwnc 4.2 Aromatigrwydd, Pwnc 4.3 Alcoholau a Ffenolau, Pwnc 4.4 Aldehydes a Cheetonau, Pwnc 4.5 Asidau Carboxylig a'u deilliadau, Pwnc 4.6 Aminau, Pwnc 4.7 Asidau amino, peptidau a phroteinau, Pwnc 4.8 Synthesis a Dadansoddiad Organig.

  UNED 5: Ymarferol - Rhennir hyn yn ddwy dasg: Tasg arbrofol (5%), Dulliau ymarferol a phapur ysgrifenedig dadansoddi (5%).

 • Asesiad

  Uned 1 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster.
  Uned 2 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o'r cymhwyster.
  Uned 3 Arholiad ysgrifenedig; 1awr 45 munud - 25% o'r cymhwyster.
  Uned 4 Arholiad ysgrifenedig; 1awr 45munud - 25% o'r cymhwyster.
  Uned 5 - 10% o'r cymhwyster

 • Costau Ychwanegol

  Mae angen cotiau labordy a gogls ar gyfer y cwrs hwn. Cyfanswm y gost: oddeutu £17.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd