C&G 2365 Tystysgrif Lefel 2 mewn Technoleg Electro-drydanol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sydd am ennill yr wybodaeth a’r galluoedd a fydd yn eich galluogi i ennill yr wybodaeth sylfaenol i symud ymlaen i Raglen Prentisiaeth Electro-dechnegol.

Mae’r cymhwyster lefel 2 wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sydd newydd ddechrau yn y diwydiant hwn, gan roi iddynt y sgiliau a’r profiad sylfaenol sydd eu hangen arnynt.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Ffioedd

£924

Dyddiau/Amseroedd

Llun neu Faw, 6yh-9yh