C&G 2365 Tystysgrif Lefel 3 mewn Technoleg Electro-dechnegol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sydd eisiau meithrin galluoedd a gwybodaeth i’w galluogi i sicrhau gwybodaeth sylfaenol i symud ymlaen i Raglen Brentisiaeth Electro-dechnegol.              

  • Gofynion Mynediad

    Mae’r cymhwyster Lefel 3 ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 neu sydd â rhywfaint o brofiad a gwybodaeth berthnasol am y diwydiant.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

Llun neu Faw, 6yh-9yh