C&G 2377 Profi Cyfarpar Symudol (PAT) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Profi Cyfarpar Symudol rhan amser hwn ar gyfer rheolwyr, peirianwyr, technegwyr, unigolion a benodir neu bobl sy’n ymwneud ag agweddau iechyd a diogelwch ar offer trydanol. Mae’r cwrs yn seiliedig ar God Ymarfer IEE ar gyfer archwilio a phrofi offer trydanol sydd mewn defnydd ac mae’n cynnwys y gyfraith a chwmpas y ddeddfwriaeth ar gyfer profi offer trydanol.

Mae’r cwrs yn rhoi sylw i elfennau theori ac ymarfer profi cyfarpar symudol (PAT) gan arwain at arholiadau City & Guilds 2377.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i ymgeiswyr sydd eisiau dilyn y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, rhaid i ganolfannau sicrhau bod gan ymgeiswyr botensial a chyfle i ennill y cymhwyster yn llwyddiannus.

    Mae disgwyl i ymgeiswyr fod â gwybodaeth sylfaenol am wyddoniaeth drydanol a gallu defnyddio Cyfraith Ohm a chyfrifiadau sylfaenol, ond mae’r meysydd hyn yn cael sylw i ryw raddau ar y cwrs.

    Bydd rhaid i’r myfyrwyr fod â chopi o’r Cod Ymarfer cyfredol ar gyfer Archwilio a Phrofi Cyfarpar mewn defnydd

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

4 Noson neu 2 Ddiwrnod