C&G 2382-12 Rheoliadau Gwifrau Trydanol 18fed Argraffiad BS7671 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Rheoliadau Gwifrau Trydanol rhan amser hwn yn sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf am reoliadau diweddaraf y diwydiant ar gyfer gwifrau a defnydd a gweithredu diogel ar offer a systemau trydanol. Mae’n cynnwys yr argraffiad cyfredol o Reoliadau Gwifrau IEE. Cydnabyddir y rheolau hyn gan y Sefydliad Safonau Prydeinig fel Safon Brydeinig (BS7671).

Os ydych chi’n gweithio fel trydanwr, rhaid i chi gydymffurfio â’r rheoliadau ar gyfer gwaith trydanol. Nod y cymhwyster hwn yw rhoi cyfle i’r rhai sydd eisiau gwneud cynnydd yn eu gyrfa i gyflawni cyfrifoldebau a swyddogaethau cysylltiedig â’r diwydiant Electrodechnegol.

  • Gofynion Mynediad

    Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i ymgeiswyr sydd eisiau dilyn y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, rhaid i ganolfannau sicrhau bod gan ymgeiswyr botensial a chyfle i ennill y cymhwyster yn llwyddiannus. Mae disgwyl i ymgeiswyr fod â gwybodaeth sylfaenol am wyddoniaeth drydanol.

  • Asesiad

    Mae’r cwrs yn cynnwys cyfarwyddyd yn yr ystafell ddosbarth ac ymarferion gyda llyfr agored, asesiad aml-ddewis ar-lein ar ôl cwblhau.

    Mae arholiad wedi’i drefnu wrth gwblhau’r cwrs.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

8 Noson neu 4 Diwrnod