C&G 2393 Rheoliadau Adeiladu ar gyfer Gosodiadau Trydanol mewn Anheddau gan gynnwys Rhan P (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

2 nos/1 diwr

Ffioedd

£256

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh, 6yh-9yh