C&G 2395 Lefel 3 mewn Archwilio, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol yn Achlysurol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Lefel 3 rhan amser hwn mewn Archwilio, Profi ac Ardystio Gosodiadau Trydanol yn Achlysurol yn eich helpu chi i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sy’n ofynnol i roi Gosodiadau Trydanol yn eu lle yn broffesiynol a hefyd cynnal archwiliadau a phrofion achlysurol ar Osodiadau Trydanol. Mae wedi’i ddatblygu ar gyfer trydanwyr nad ydynt wedi cynnal archwiliadau na phrofion ers cymhwyso, neu sydd angen diweddaru eu hyfforddiant.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi sylw i ddeall y gofynion ar gyfer ynysu diogel, archwilio, profi a chofnodi cyflyrau systemau, profion diogelwch ar systemau mewn defnydd, profion diogelwch ar gylchedau mewn defnydd, profion diogelwch ar systemau ynni a dehongli canlyniadau profion.

 

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer trydanwyr nad ydynt wedi cynnal archwiliadau na phrofion ers cymhwyso neu sydd angen diweddaru rhywfaint ar eu hyfforddiant, a’r rhai â phrofiad cyfyngedig o archwilio gosodiadau trydanol yn achlysurol, fel y rhai sy’n dod i’r diwydiant o ddisgyblaethau peirianneg eraill neu sydd wedi bod yn gweithio mewn meysydd cysylltiedig.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i ymgeiswyr sydd eisiau dilyn y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, mae disgwyl i ymgeiswyr fod â dealltwriaeth a gwybodaeth sylfaenol am wyddoniaeth drydanol ac egwyddorion trydanol a phrofiad o waith gosodiadau trydanol naill ai yn y diwydiant contractio trydanol neu faes cysylltiedig.

 • Manylion y cwrs

  Archwilio a Dilysu Cychwynnol ar Systemau Trydanol

  Archwilio, Profi ac Ardystio Achlysurol ar Systemau Trydanol

  Archwilio a Phrofi Cychwynnol ac Achlysurol Cyfun

 • Asesiad

  Cwblhau un prawf aml-ddewis ar-lein yn llwyddiannus.

  Cwblhau un prawf ysgrifenedig yn llwyddiannus neu brawf atebion byr ar-alw, ar-lein.

  Cwblhau un aseiniad yn llwyddiannus.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

12 wythnos

Ffioedd

£463

Dyddiau/Amseroedd

Afan – I’w Gyh, 6yh-9yh
Y Drenewydd – I’w Gyh, 6yh-9yh