CILEx Tystysgrif Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer, Diploma Proffesiynol yn y Gyfraith ac Ymarfer (Rhan Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer yn cydnabod y nifer cynyddol o fyfyrwyr sydd naill ai â diddordeb mewn cyflwyniad byr ond crwn i ymarfer cyfreithiol, neu sydd â gofyniad dysgu penodol o fewn maes ymarfer cyfreithiol.

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno ennill cymhwyster lefel mynediad, efallai fel dewis arall mwy ymarferol yn lle Cyfraith Lefel A; y rhai sy’n ceisio cymhwyster i gynorthwyo gyda chael troed yn nrws y proffesiwn cyfreithiol, neu os ydych chi’n baragyfreithiwr neu’n weinyddwr cyfreithiol mewn cwmni cyfreithiol ac yn dymuno datblygu a symud ymlaen i rôl ennill ffioedd.

Fel arall, efallai eich bod yn gweithio y tu allan i’r proffesiwn cyfreithiol mewn sefydliadau sy’n delio â chyflogaeth, materion cytundebol, adennill dyledion, benthyca morgeisi, anaf personol, yswiriant neu wasanaethau plant ac rydych chi am wella’ch gwybodaeth bwnc.

Mae’r Diploma Proffesiynol Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer yn gyflwyniad ymarferol eang i’r gyfraith ac ymarfer. Gall myfyrwyr gwblhau’r Dystysgrif ar eu ffordd i’r Diploma Proffesiynol.

 • Gofynion Mynediad

  Gellir gwneud ceisiadau gan ddysgwyr nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau ffurfiol; fodd bynnag, bydd angen cynnal asesiad sgiliau i bennu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

 • Asesiad

  Mae 10 uned i gyd i gwblhau'r Diploma yn y Gyfraith ac Ymarfer. Rydych yn astudio 5 o'r unedau hynny ym Mlwyddyn 1 i ennill Tystysgrif yn y Gyfraith ac Ymarfer
  Dyma'r pynciau gorfodol:
  1. Cyflwyniad i'r Gyfraith ac Ymarfer: Mae hyn yn esbonio diben y gyfraith, o ble y daw a sut y caiff ei gweithredu, dewisiadau amgen i'r llysoedd ac effaith yr Undeb Ewropeaidd a Hawliau Dynol ar ein cyfreithiau.
  2. Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol: Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i ymchwilio a chymhwyso'r gyfraith. Mae hefyd yn gofyn am y gallu i gyfleu syniadau cymhleth mewn modd proffesiynol a chywir.
  3. Sgiliau Gofal Cleientiaid: Mae'r uned hon yn canolbwyntio ar y sgiliau sy'n gysylltiedig â bod yn gyfreithiwr sy'n delio â chleientiaid. Rhaid i chi ystyried a chymhwyso'r goblygiadau ymarferol, moesegol a phroffesiynol, cyfathrebu gwybodaeth dechnegol a gallu adnabod y materion allweddol a drafodir mewn cyfarfod.

  Mae'r unedau sgiliau'n seiliedig ar waith cwrs. Cynhelir arholiadau a chyflwyniadau gwaith cwrs ym mis Ionawr a mis Mehefin. Byddwch yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob uned yr ydych yn ei chwblhau'n llwyddiannus.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

19/20 fees: £875

Polisi Ffioedd