C&G Lefel 4 mewn Sicrwydd Ansawdd Mewnol Cymwysterau Asesu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n sicrhau ansawdd mewnol arferion asesu neu sy’n dymuno sicrhau dealltwriaeth o egwyddorion ac arferion sicrwydd ansawdd.

Nod y cwrs hwn yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaen yn ymwneud â sicrwydd ansawdd mewnol y broses asesu. Hefyd byddwch yn cael cefnogaeth i ddefnyddio’r wybodaeth hon drwy gwblhau portffolio o dystiolaeth i ddangos eu medrusrwydd i sicrhau ansawdd mewnol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd yr ymgeiswyr wedi ennill cymhwyster Lefel 4 a gydnabyddir yn genedlaethol a bydd yn galluogi i chi weithio’n gymwys i sicrhau ansawdd mewnol.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn fodloni’r canlynol:

  • Bod yn rhan o Ganolfan Asesu
  • Cael mynediad at 2 aseswr
  • Cael mynediad at Aseswr/ Mentor ar gyfer cydlofnodi
  • Bod â chymhwysedd galwedigaethol yn y cymhwyster maent yn ei asesu.
  • Bod yn aseswyr cymwys ac yn ymarfer am o leiaf blwyddyn cyn dechrau ar y rhaglen hon. (gyda dyfarniadau D, A1, Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol).
 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen o’r cwrs hwn i ddysgu ychwanegol a dyfarniadau neu unedau datblygu.

 • Manylion y cwrs

  Mae’r cwrs hwn yn cynnwys y canlynol:

  Rôl y sawl sy’n sicrhau ansawdd mewnol:

  Cynnal a gwerthuso asesiad mewnol a systemau sicrhau ansawdd

  Cefnogi aseswyr

  Monitro ansawdd perfformiad aseswyr

  Sut i fodloni gofynion sicrwydd ansawdd allanol gan gynnwys cyswllt ag unigolion sy’n sicrhau ansawdd allanol

  Cwblhau’r portffolio

  Cyflwynir y cwrs dros dri hanner diwrnod, sy’n cynnwys trafodaethau a gweithgareddau. Byddwch yn cael aseswr a fydd yn eich cefnogi chi wrth i chi lunio eich proffil.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

3 gweithdy hanner diwrnod