Tystysgrif Lefel 2 C&G mewn Weldio (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Byddai’r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd eisiau gwella eu sgiliau ymarferol a’u gwybodaeth academaidd ym maes technoleg weldio. Mae’r modiwlau’n cynnwys Prosesau Weldio Maniwal, Gwyddoniaeth Weldio a Ffabrigo, Cryfder Uniadau Ffabrigol, Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur ar gyfer Ffabrigo a Weldio a Phrosiect Diwydiannol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

Maw, 5yh-9yh