Crynodeb o’r cwrs

Cwrs byr wedi’i gynllunio i gyflwyno dechreuwyr i dechnegau camera a thechnegau golygu ar gyfer Adobe Creative Suite. Bydd myfyrwyr canolradd yn cael y cyfle i ehangu eu set sgiliau gyda’r Darlithydd Ffotograffiaeth profiadol, Ian Savage.