Crynodeb o’r cwrs

Mae cymryd cofnodion a chymryd nodiadau yn rhan hanfodol o gyfarfodydd busnes i’r holl weithwyr o fewn rôl gefnogol sy’n gyfrifol am ddogfennu cyfarfodydd a chofnodi gweithredoedd. Rhaid i’r unigolyn sy’n cymryd cofnodion a nodiadau fod yn hyfedr ac yn fedrus wrth gynhyrchu cofnodion clir a chryno i gefnogi’r busnes a bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder ichi wneud hynny.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
Cymryd munudau:
– Cyflwyniad a throsolwg
– Rôl y sawl sy’n cymryd munud
– Sgiliau cymerwr munud
– Arddulliau munud
– Paratoi munudau
– Datblygu eich sgiliau

Cymryd nodiadau:
– Trosolwg
– Sut i gymryd nodiadau gwell
– Gwneud y nodiadau gorau posibl
– Adolygu’ch nodiadau
– Awgrymiadau
– Pecyn cymryd nodiadau

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.