Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs coginio sylfaenol chwe wythnos hwn wedi’i ddatblygu ar gyfer dechreuwyr pur lle byddwch yn dysgu hanfodion coginio sylfaenol i’ch cynorthwyo i ddod yn gogydd cartref cymwys, a fydd yn golygu eich bod yn creu clasuron amser te blasus a maethlon mewn dim o dro.
Gan weithio yn un o’n ceginau neu poptai o safon diwydiant, bydd cyfranogwyr yn datblygu eu sgiliau gyda chefnogaeth un o’n Darlithwyr Cogyddion proffesiynol arbenigol.