Crynodeb o’r cwrs

Cwrs NVQ Lefel 2 o Goleg y Mynyddoedd Duon mewn Coedlannau a Chrefftau Greenwood, i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ar gyfer gyrfa lwyddiannus a gwerth chweil mewn rheoli coetir a gwaith coed.

Bydd y cwrs galwedigaethol hwn yn rhoi dysgu awyr agored ymarferol wedi’i ategu â theori ystafell ddosbarth i:

• Nodi rhywogaethau coed a’u priodweddau
• Torri, prosesu a thynnu coedlannau
• Yn cwympo ac yn prosesu coed hyd at 380mm
• Pren trawsbynciol gan ddefnyddio llif gadwyn
• Prosesu deunyddiau prysgoed a chynhyrchion pren gwyrdd
• Sharpen a chynnal a chadw offer llaw ymylon
• Rheoli digwyddiadau llygredd
• Monitro a chynnal iechyd a diogelwch

Mae gan diwtoriaid cwrs brofiad helaeth o sbectrwm eang o brysgoedio a gweithio coed gwyrdd, gan ddod â thechnegau a gwybodaeth gyfoes.

Ochr yn ochr â’r NVQ, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan yn y diploma BMC unigryw ac arloesol, gan gwmpasu sgiliau bywyd, ecoleg a chynaliadwyedd.

Bydd myfyrwyr yn astudio mewn lleoliadau hyfforddi coetir hardd yn Nhalgarth yn y Bannau Brycheiniog.