Crynodeb o’r cwrs

Mae Gateway Practical Trades yn addas ar gyfer pobl ifanc fel cyflwyniad i faes galwedigaethol yr adeiladu. Bydd yr unedau dan sylw yn cynnwys paentio ac addurno, gwaith coed, gwaith brics a phlastro.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.