Cymhwyster UAL Lefel 2 Yn Y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio yn rhaglen blwyddyn o astudiaeth sy’n darparu dealltwriaeth o’r celfyddydau perfformio fel gweithgaredd cydweithredol, gan eich paratoi chi ar gyfer realiti’r sector. Mae’r cwrs yn galluogi dysgwyr i ailymgysylltu ag addysg ac ennill sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i symud ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth yn y diwydiant celfyddydau perfformio.

Rydym yn falch iawn i gynnig i fyfyrwyr y cyfle i ennill eu gwobrau Dug Caeredin gyda chwmni theatr Grass Roots. Ochr yn ochr â datblygu sgiliau a ffitrwydd corfforol, bydd y wobr yn cynnig profiad gwaith perthnasol a’r cyfle i gymryd rhan mewn alldaith anturus i fyfyrwyr.

  • Gofynion Mynediad

    2 TGAU A*-C neu gymhwyster Lefel 1 priodol

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus eich arwain at y Diploma Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Hyd y cwrs

2 years