Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Ydych chi wrth eich bodd yn perfformio ac yn chwilio am ffyrdd bob amser i roi sylw i’ch doniau? Os oes, yna rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â Chwmni Theatr Grass Roots.

Mae Grass Roots Theatre Company yn gwrs celfyddydau perfformio amser llawn sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr mewn sgiliau Actio, Dawns a Theatr Gerdd. Rydym wedi ein lleoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP) ac mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn berfformiwr neu weithio yn y diwydiant theatrig neu greadigol.

Mewn UN FLWYDDYN byddwch yn ennill OCR Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio ac yn ystod eich amser gyda’r cwmni byddwch yn profi hyfforddiant o ansawdd uchel mewn Dawns, Drama, Cynhyrchu Theatr a Theatr Gerdd gan dîm darlithio celfyddydau perfformio medrus iawn. Byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i berfformio yn ein lleoliad perfformio pwrpasol ein hunain Canolfan Gelf Nidum a gallai eich gwaith eich arwain at Gymhwyster Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio, Dawns neu Gelfyddydau Cynhyrchu.

Rydym hefyd yn falch iawn o gynnig cyfle i fyfyrwyr ennill eu Gwobrau Dug Caeredin gyda Chwmni Theatr Grass Roots. Ochr yn ochr â datblygu sgiliau a ffitrwydd corfforol, bydd y wobr yn cynnig profiad gwaith perthnasol i fyfyrwyr a’r cyfle i gymryd rhan mewn alldaith anturus.

 • Gofynion Mynediad

  2 TGAU ar radd C neu'n uwch - Dewisir dysgwyr trwy gyfweliad a'u beirniadu yn ôl eu diddordeb a'u profiad yn y Celfyddydau Perfformio.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus (Teilyngdod neu'n uwch) yn caniatáu i'r dysgwr symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Dawns, Celfyddydau Perfformio neu'r Celfyddydau Cynhyrchu yng Ngholeg Castell-nedd.

  Gall myfyrwyr hefyd ddewis ymuno â'r diwydiant celfyddydau perfformio a chael prentisiaeth neu gyflogaeth amser llawn. Mae cyn-fyfyrwyr hefyd wedi cael clyweliad llwyddiannus ar gyfer ysgolion galwedigaethol y Celfyddydau Perfformio.

 • Modiwlau’r cwrs

  Diwydiant y Celfyddydau Perfformio
  Prosiect Perfformiad
  Datblygu Sgiliau a Thechnegau Dawns (Bale, Cyfoes, Tap)
  Datblygu Sgiliau a Thechnegau Drama
  Dyfeisio Drama
  Arddangosfa Ddawns
  Perfformiad Theatr Gerdd
  Gwobr Dug Caeredin

  Bydd myfyrwyr hefyd yn dilyn rhaglen diwtorial wythnosol a Lefel 1 ESW mewn Llythrennedd Digidol.

  Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ail-eistedd TGAU Mathemateg / Saesneg

 • Asesiad

  Addysgir y cwrs trwy ystod o sesiynau ymarferol, gweithdai, astudio hunangyfeiriedig a gwersi a addysgir.

  Bydd gwaith ymarferol yn cael ei asesu trwy gydol ac ar draws perfformiadau asesu carreg filltir. Asesir gwaith theori mewn modiwlau ac aseiniadau ysgrifenedig.

  Bydd Gwobrau Dug Caeredin yn cynnwys sesiwn wythnosol a addysgir ac alldaith dros nos ym mis Mehefin.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd angen prynu gwisg ddawns sylfaenol (leotard du, coesau ac ati).

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd