Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio – Cwmni Theatr Grass Roots yn gwrs amser llawn. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno bod yn berfformiwr, neu weithio yn y diwydiant theatr neu greadigol. A ydych chi wrth eich bodd yn perfformio a bob amser yn chwilio am ffyrdd i ddangos eich doniau? Os ydych, yna rydym yn chwilio am aelodau i ymuno â ‘Chwmni Theatr Grass Roots’. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio.

Mewn blwyddyn byddwch yn ennill OCR Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio ac yn ystod eich amser gyda’r cwmni byddwch yn cael hyfforddiant o ansawdd uchel mewn Dawns, Drama, Cynhyrchu Theatr a Theatr Gerddorol gan dîm darlithio Celfyddydau Perfformio hynod fedrus. Byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i berfformio yn ein lleoliad perfformio pwrpasol ein hunain, Canolfan Celfyddydau Nidum, a gallai eich gwaith eich arwain at Gymhwyster Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio, Dawns neu Gynhyrchu’r Celfyddydau.
Rydym yn falch iawn i gynnig i fyfyrwyr y cyfle i ennill eu gwobrau Dug Caeredin gyda chwmni theatr Grass Roots. Ochr yn ochr â datblygu sgiliau a ffitrwydd corfforol, bydd y wobr yn cynnig profiad gwaith perthnasol i fyfyrwyr a’r cyfle i gymryd rhan mewn taith anturus.

  • Gofynion Mynediad

    2 TGAU gradd C neu uwch - caiff dysgwyr eu dewis drwy gyfweliad a'u barnu yn ôl eu diddordeb a'u profiad yn y Celfyddydau Perfformio.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus (Teilyngdod neu Uwch), yn caniatáu’r dysgwr i symud ymlaen i BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Dawns neu'r Celfyddydau Perfformio.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd