Crynodeb o’r cwrs

Ydych chi wrth eich bodd yn perfformio ac yn chwilio am ffyrdd bob amser i roi sylw i’ch doniau? Os oes, yna rydym yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â Chwmni Theatr Grass Roots.

Mae Grass Roots Theatre Company yn gwrs celfyddydau perfformio amser llawn sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr mewn sgiliau Actio, Dawns a Theatr Gerdd. Rydym wedi ein lleoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP) ac mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn berfformiwr neu weithio yn y diwydiant theatrig neu greadigol.

Mewn UN FLWYDDYN byddwch yn ennill OCR Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio ac yn ystod eich amser gyda’r cwmni byddwch yn profi hyfforddiant o ansawdd uchel mewn Dawns, Drama, Cynhyrchu Theatr a Theatr Gerdd gan dîm darlithio celfyddydau perfformio medrus iawn. Byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i berfformio yn ein lleoliad perfformio pwrpasol ein hunain Canolfan Gelf Nidum a gallai eich gwaith eich arwain at Gymhwyster Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio, Dawns neu Gelfyddydau Cynhyrchu.

Rydym hefyd yn falch iawn o gynnig cyfle i fyfyrwyr ennill eu Gwobrau Dug Caeredin gyda Chwmni Theatr Grass Roots. Ochr yn ochr â datblygu sgiliau a ffitrwydd corfforol, bydd y wobr yn cynnig profiad gwaith perthnasol i fyfyrwyr a’r cyfle i gymryd rhan mewn alldaith anturus.