Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r cymwyseddau sylfaenol i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n dechrau ar y lefel gyntaf o hyfforddiant fel cwnselydd proffesiynol, y rhai sydd eisiau dysgu sgiliau cwnsela mewn rolau proffesiynol eraill neu helpu, a’r rhai sydd am wella eu perthnasoedd proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.