Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Ydych chi’n caru ysgrifennu? Ffansi bod yn awdur proffesiynol neu ddilyn cwrs sy’n rhoi cyfle i chi ymarfer eich sgiliau ysgrifennu? Mae’r cyrsiau newydd a chyffrous hyn yn cynnig y cyfle unigryw yma i chi. Byddwch yn astudio ac yn ymarfer ysgrifennu ar draws pob math a genre: straeon byrion ffuglennol; y nofel; ysgrifennu sgriptiau; ffeithlen; hunangofiannau a phob ffurf amlwg ar farddoniaeth. Hefyd byddwn yn cyflwyno i chi syniadau am sut i fynd ati i gael eich gwaith wedi’i gyhoeddi ac yn gwahodd cyfres o awduron proffesiynol i ddod i siarad gyda chi am eu gwaith a’u profiad fel awduron.

Mae gan bawb stori i’w hadrodd, boed ar ffurf nofel, sgript neu gerdd!

Y cwrs yma yw eich cyfle chi i ddweud eich stori, gwir neu ddychmygus, a darganfod eich llais ysgrifennu a’r dull gorau o’i glywed.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gradd ysgrifennu creadigol, newyddiaduraeth, sgriptiwr, awdur proffesiynol (arall) mewn unrhyw genre.

 • Manylion y cwrs

  Bydd y Cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd a gweithdai ysgrifennu cefnogol a bydd cyfle i chi rannu eich gwaith a chael adborth gwerthfawr i’ch helpu i ddatblygu eich ysgrifennu. Rydych yn cael eich annog i gadw dyddiadur darllen ac ysgrifennu a mapio eich datblygiad fel awdur.

  Bydd y cwrs yn cael ei asesu drwy unedau Agored Cymru a thrwy gyflwyno portffolios ysgrifennu a sylwebaeth adlewyrchol sy’n esbonio’r broses yr aethoch drwyddi, o’r syniadau cychwynnol i ddrafftio fersiynau terfynol. Gallwch ennill Lefel 3 neu 2 am eich cyflwyniad, ond nid yw’n orfodol os mai mynychu er pleser pur yw eich dymuniad, a datblygu a gwella eich sgiliau ysgrifennu ar yr un pryd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

12 Wythnos - 2 Awr yr Wythnos