Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gymhwyster newydd sbon a fydd yn eich rhoi ar y blaen ar gyfer gyrfa yn y gwasanaeth heddlu neu wasanaethau cyhoeddus. Mae mynediad i’r heddlu yn cynnwys yr angen am gymhwyster Lefel 3. Mae’r cwrs yn ymgorffori’r Dystysgrif L3 mewn Gwybodaeth am Blismona. At hynny, mae’r cwrs yn rhoi i ddysgwyr yr wybodaeth hanfodol sydd ei hangen i ymgeisio a pharatoi ar gyfer y broses asesu a chyfweld drylwyr.

Mae’r cwrs yn darparu:

CKP – Tystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona rôl
benodol Lefel 3
Cyngor a Phrofion Ffitrwydd yr Heddlu
Cais Cychwynnol i’r Heddlu – Cyngor ac Arweiniad
Technegau ar gyfer Cyfweliadau’r Heddlu
Cymorth Cyfweliad
Ymwybyddiaeth o’r Ganolfan Asesu a pharatoi ar gyfer
Asesiad Cenedlaethol yr Heddlu.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

12W

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd