Cwrs Mynediad i’r Heddlu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gymhwyster newydd sbon a fydd yn eich rhoi ar y blaen ar gyfer gyrfa yn y gwasanaeth heddlu neu wasanaethau cyhoeddus. Mae mynediad i’r heddlu yn cynnwys yr angen am gymhwyster Lefel 3. Mae’r cwrs yn ymgorffori’r Dystysgrif L3 mewn Gwybodaeth am Blismona. At hynny, mae’r cwrs yn rhoi i ddysgwyr yr wybodaeth hanfodol sydd ei hangen i ymgeisio a pharatoi ar gyfer y broses asesu a chyfweld drylwyr.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol.

 • Manylion y cwrs

  Mae’r cwrs yn darparu:

  • CKP - Tystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona rôl
   benodol Lefel 3
  • Cyngor a Phrofion Ffitrwydd yr Heddlu
  • Cais Cychwynnol i’r Heddlu - Cyngor ac Arweiniad
  • Technegau ar gyfer Cyfweliadau’r Heddlu
  • Cymorth Cyfweliad
  • Ymwybyddiaeth o’r Ganolfan Asesu a pharatoi ar gyfer
   Asesiad Cenedlaethol yr Heddlu.
 • Asesiad

  Mae’r cymhwyster yn cynnwys 10 uned orfodol fydd yn cael eu hasesu drwy amlddewis, aseiniadau ysgrifenedig a dangosiadau seiliedig ar sefyllfaoedd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy - 01639 648720

Hyd y cwrs

10 diwrnod, rhan-amser, 9am-4pm

Ffioedd

AM DDIM (Gwerth y cwrs yw £799, cysylltwch â ni
am ffi ostyngol)