Cyflwniad i Waith Saer ac Asiedydd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs dwys byr hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i’r sgiliau a thechnegau sy’n gysylltiedig â chrefft gwaith saer ac asiedydd. Mae’r cwrs, a gyflwynir un noson yr wythnos dros 5 wythnos, yn darparu ffordd ragorol a chyfleus i ddechreuwyr neu’r rhai sydd am wella ddatblygu sgiliau plastro ac yn cynnig cyfle i symud ymlaen at hyfforddiant a chymwysterau pellach. Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio dull ymarferol mewn gweithdai eang o dan gyfarwyddyd staff plastro cymwysedig a phrofiadol.

  • Gofynion Mynediad

    Dim

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs yn rhagflas delfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried gyrfa mewn gwaith saer ac asiedydd.

  • Manylion y cwrs

    Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio dull ymarferol mewn gweithdai eang o dan gyfarwyddyd staff plastro cymwysedig a phrofiadol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

5 Wythnos

Ffioedd

Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs:
Bydd yn rhaid bod gan ddysgwyr ystod o Gyfarpar Personol Amddiffynnol a nwyddau papur cyn dechrau ar y cwrs gan gynnwys
• Esgidiau Diogelwch,
• Sbectol Diogelwch
• Mwgwd Llwch
• Cyfrifiannell
• Pren mesur graddfa
• Pinnau, pensiliau a phapur
• Ffeil lifer A4

Ffi Gweinyddol £50.00

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh