Addysgu (Cyflwyniad) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Fe’ch cy wynir i’r arferion addysgu sydd eu heisiau i berfformio’n llwyddiannus yn y sector addysg ôl- orfodol. Mae’r cwrs yn gosod y sylfaen ar gyfer gwaith arall drwy ddarparu cy wyniad i’r ffactorau sy’n arwain at ddysgu’n llwyddiannus. Byddwch yn astudio dau fodiwl: Paratoi i Addysgu a Dysgu a Chymhwyso Addysgeg.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster Lefel 3 sy'n berthnasol i'r pwnc arbenigol a chymwysterau TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

  Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir tâl ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i gy awni'r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg neu'r Dystysgrif Broffesiynol Addysg i Raddedigion.

  Mae gan raddedigion gy eoedd i gael gyrfa ym maes addysg bellach ac addysg i oedolion er enghraifft: cynorthwyydd dysgu neu hyfforddwr astudio yn y sector ôl 16.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol. Bydd myfyrwyr yn ymarfer addysgu ei gyd-fyfyrwyr yn gynnar i ennill pro ad ac adborth.

  Sylwch os gwelwch yn dda, bydd myfyrwyr yn derbyn trawsgri ad o ganlyniadau (yn hytrach na thystysgrif) wrth gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus.

 • Manylion y cwrs

  Byddwch yn astudio 2 fodiwl:

  • Ymbaratoi i addysgu
  • Dysgu a Chymhwyso Addysgu.
 • Asesiad

  Bydd gofyn i chi gy awni aseiniadau ysgrifenedig, aseiniadau ymarferol, dyddiaduron adlewyrchol a chy wyniad poster wrth i chi symud yn eich blaen. Bydd eich sgiliau addysgu yn cael eu hasesu fel rhan o'r rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau
Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

15 Wythnos (Rhan-Amser)

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£875