Cyflwyniad i ddelweddau o’r awyr gan ddefnyddio dronau (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae lleihau maint dronau, a’u cost cymharol isel wedi arwain at ragor o ddefnyddwyr o ran cynhyrchu delweddau proffesiynol. Fodd bynnag, bydd newidiadau sydd ar fin digwydd i ddeddfau’r DU yn cael effaith bellgyrhaeddol ar bron pob defnyddiwr dronau yn y misoedd nesaf. Bydd gwybodaeth am gyfreithiau dronau’r DU a’r gallu i gyflawni gweithrediadau hedfan yn ddiogel yn ofyniad ar gyfer hedfan.  Bydd y cwrs rhagarweiniol undydd hwn yn rhoi gwybodaeth berthnasol i’r cyfranogwyr am yr hyn sy’n ofynnol er mwyn dechrau gweithrediadau hedfan, yn ogystal â chyfle i ddefnyddio offer trin delweddau a golygu fideos safonol y diwydiant ar gyfer cynhyrchu delweddau dronau.

Canlyniadau’r cwrs yw:

  • Nodi’r offer dronau mwyaf priodol ar gyfer cynhyrchu delweddau o’r awyr eich hun
  • Gwerthfawrogi goblygiadau cyfreithiol ac adnoddau defnyddio dronau ar gyfer delweddau o’r awyr proffesiynol
  • Deall y broses hyfforddiant ofynnol cyn y caniateir cynnal gweithrediadau dronau masnachol yn y DU
  • Defnyddio meddalwedd Adobe Creative i drin a golygu delweddau dronau
  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r hyfforddiant hwn.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 dydd