Cyflwyniad i Ddylunio Gemau Cyfrifiadurol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs cyflwyniadol cyffrous hwn yn galluogi’r myfyriwr i ddylunio a datblygu modelau 3D, gyda ffocws ar graffigau rhyngweithiol amser real. Mae’r cwrs yn cynnwys modelu rhwyll 3D, dylunio gweadedd, animeiddio cymeriadau ac offer rhyngweithio.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

6 wythnos

Ffioedd

£100
SDF: Am ddim

Dyddiau/Amseroedd

Maw, 6yh-8:30yh