Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Gan ddefnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Cwrs byr, rhan-amser yw Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol. Bydd yn eich helpu i ddod yn hyderus wrth ddefnyddio technoleg symudol yn eich bywyd bob dydd

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

6W

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd