Crynodeb o’r cwrs

Cwrs byr, rhan-amser yw Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol. Bydd yn eich helpu i ddod yn hyderus wrth ddefnyddio technoleg symudol yn eich bywyd bob dydd