Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dyma gyflwyniad i’r adeileddau ac egwyddorion sylfaenol y tu hwnt i raglenni cyfrifiadurol, ynghyd â’r blociau adeiladu a ddefnyddir i’w creu. Gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant byddwch yn dysgu creu a datrys problemau syml gan ddefnyddio côd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

6W

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd