Crynodeb o’r cwrs

Dyma gyflwyniad i’r adeileddau ac egwyddorion sylfaenol y tu hwnt i raglenni cyfrifiadurol, ynghyd â’r blociau adeiladu a ddefnyddir i’w creu. Gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant byddwch yn dysgu creu a datrys problemau syml gan ddefnyddio côd.