Cyflwyniad i Raglennu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dyma gyflwyniad i’r adeileddau ac egwyddorion sylfaenol y tu hwnt i raglenni cyfrifiadurol, ynghyd â’r blociau adeiladu a ddefnyddir i’w creu. Gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant byddwch yn dysgu creu a datrys problemau syml gan ddefnyddio côd.

Dull Astudio

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

6 Wythnos

Ffioedd

Addysgu: £100
SDF: Am ddim

Dyddiau/Amseroedd

Maw, 6yh-9yh