Sage-Cyflwyniad i Gyfrifon Sage (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol rhan-amser i gyfrifyddu cyfrifiadurol gan ddefnyddio’r pecyn Sage. Anelir y cwrs cychwynnol hwn at y rhai sydd ag ychydig neu heb unrhyw wybodaeth am gyfrifyddu ond sydd am ddatblygu dealltwriaeth sylfaenol.

Bwriedir y cymwysterau hyn ar gyfer dysgwyr dros 16 oed mewn amrywiaeth eang o leoliadau, gan gynnwys:

  • Cyfrifon
  • Gweinyddiaeth Busnes
  • Perchnogion Busnes

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

Tua 6 awr o ddysgu dan arweiniad