Cyflwyniad i Sgiliau Peirianneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn sy’n para am flwyddyn. Mae’r cwrs yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Peirianneg yn gyffredinol. Cynhelir dosbarthiadau ymarferol a theori mewn sgiliau â llaw, sgiliau gyda pheiriannau, sgiliau weldio sylfaenol a sgiliau trydanol yn ogystal ag unedau am iechyd a diogelwch, rhifedd a chyfathrebu, gyda thiwtorial ychwanegol mewn grwp

  • Gofynion Mynediad

    4 TGAU Gradd E neu uwch. Bydd gofyn i fyfyrwyr fynychu dosbarthiadau ailsefyll cyn-TGAU mewn Mathemateg a/ neu Saesneg ochr yn ochr â’u rhaglen amser llawn.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Perfformio Gweithrediadau Peirianneg Lefel 1. Swyddi amser llawn a rhanamser.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd