Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn sy’n para am flwyddyn. Mae’r cwrs yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Peirianneg yn gyffredinol. Cynhelir dosbarthiadau ymarferol a theori mewn sgiliau â llaw, sgiliau gyda pheiriannau, sgiliau weldio sylfaenol a sgiliau trydanol yn ogystal ag unedau am iechyd a diogelwch, rhifedd a chyfathrebu, gyda thiwtorial ychwanegol mewn grwp