Cyflwyniad i Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddatblygu ei sgiliau a pharatoi ar gyfer gwaith yn y diwydiant lletygarwch. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i’w ddarparu mewn amgylchedd Coleg gan ddefnyddio cyfarpar a chyfleusterau hyfforddi arbenigol y Coleg. Gydol y rhaglen, mae myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i sefyllfaoedd bywyd go iawn trwy Fwytai Hyfforddi’r Coleg – Blasus a Themâu, a gallant ennill profiad o’r diwydiant wrth gael eu haddysgu gan staff profiadol a medrus.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau lletygarwch ac arlwyo sylfaenol, a bydd yn hwyluso’r camu ymlaen i VRQ lefel 1 neu gyfwerth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 year