Crynodeb o’r cwrs

O fis Gorffennaf 2010, er mwyn gweithio’n gyfreithiol ar systemau Cyflyru Aer Symudol (MAC), rhaid bod unigolion wedi cyflawni cymhwyster trin oergell sy’n cwrdd â Rheoliadau Nwy-F yr UE (Rheoliad y Comisiwn EC 842/2006 a’r Atodiad i Reoliad EC 307/2008 y Comisiwn. ). Mae cyflawni’r uned hon yn caniatáu i dechnegwyr MAC weithio’n gyfreithlon ar y systemau hyn mewn ceir a faniau sy’n deillio o geir.