Crynodeb o’r cwrs

Mae’r AAT mewn Cyfrifeg yn gymhwyster proffesiynol sy’n addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfrifeg, gweithio gyda chyfrifon neu ddod yn gyfrifydd siartredig.

Mae cyrsiau AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifeg) a gynigir o dan y cynllun hyfforddi AAT yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ac i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd cyfrifyddu. Mae cyrsiau’n cynnwys tair lefel. Mae pob lefel yn cynrychioli cymhwyster ynddo’i hun. Mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob lefel a gyflawnir. Mae angen cofrestru gydag AAT a thelir cost hyn, ynghyd â rhai arholiadau, yn uniongyrchol i’r corff proffesiynol. Nid yw’r costau isod yn cynnwys ffioedd arholiad sy’n daladwy i’r Coleg.