Cyfrifeg Dysgu Carlam Lefel 2/3 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r AAT mewn Cyfrifeg yn gymhwyster proffesiynol sy’n addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfrifeg, gweithio gyda chyfrifon neu ddod yn gyfrifydd siartredig.

Mae cyrsiau AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifeg) a gynigir o dan y cynllun hyfforddi AAT yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ac i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd cyfrifyddu. Mae cyrsiau’n cynnwys tair lefel. Mae pob lefel yn cynrychioli cymhwyster ynddo’i hun. Mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob lefel a gyflawnir. Mae angen cofrestru gydag AAT a thelir cost hyn, ynghyd â rhai arholiadau, yn uniongyrchol i’r corff proffesiynol. Nid yw’r costau isod yn cynnwys ffioedd arholiad sy’n daladwy i’r Coleg.

  • Asesiad

    Mae'r cymhwyster lefel 2 yn cynnwys 5 asesiad. Mae'r asesiadau hyn yn cynnwys Trafodion Cadw Llyfrau, Rheolaethau Cadw Llyfrau, Elfennau Costio, Defnyddio Meddalwedd Cyfrifyddu ac uned Synoptig, sy'n ymgorffori'r tri asesiad cyntaf eto ynghyd â Gweithio'n Effeithiol mewn Cyllid. Mae'r unedau hyn yn darparu dealltwriaeth dda i'r gweithiwr cyfrifyddu newydd neu'r rhai sy'n dymuno mynd i mewn i'r amgylchedd cyfrifyddu.

    Mae'r cymhwyster lefel 3 yn cynnwys 5 asesiad. Mae'r asesiadau hyn yn cynnwys Cadw Llyfrau Uwch, Paratoi Cyfrifon Terfynol, Cyfrifeg Rheoli: Costio, Treth Anuniongyrchol ac uned Synoptig, sy'n ymgorffori'r tri asesiad cyntaf eto ynghyd â Moeseg i Gyfrifwyr a Thaenlenni ar gyfer Cyfrifeg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd