Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HND (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y sector TG cyffrous a bythol newidiol. Mae Modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys: Sgiliau Busnes ar gyfer e-Fasnach, Systemau Cyfrifiadurol, Cysyniadau Cronfeydd Data, Cyflogadwyedd a Datblygiad Proffesiynol, Dylunio Gwefannau, Dadansoddi a Dylunio Systemau, Datrysiadau Rhaglennu sy’n Ymateb i Ddigwyddiadau. Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys Dylunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau, Dadansoddi Data a Dylunio, Creu a Datblygu Delweddau Digidol, Systemau Gwybodaeth mewn Sefydliadau, Datblygu Cymwysiadau ar y We, Isadeileddau Rhwydweithio.

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r meini prawf mynediad yn nodi cynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais ar sail unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cynnig cysylltwch â'n Tîm Derbyn. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch â gradd E neu broffil PP/PPP o gymhwyster Lefel 3 BTEC a phum TGAU â Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfwerth).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Y llwybr datblygiad cydnabyddedig yw'r BA (Anrh) mewn Cyfrifiadura a Systemau Gwybodaeth. Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn Cyfrifiadura neu ddisgyblaethau sy'n gysylltiedig â TG, er enghraifft: peirianwyr meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, rheolwyr gwybodaeth, dylunwyr gwefannau a chymorth technegol.

  • Asesiad

    Bydd yn rhaid i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig wrth i chi gamu ymlaen drwy'r rhaglen.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Cod UCAS

004G

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd