Cyfrifiadura Cymhwysol – BSc (Anrh) Gradd Atodol (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfrifiadura, systemau gwybodaeth, ac e-fasnach. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar yr HND mewn Cyfrifiadura neu gymhwyster Lefel 5 perthnasol. Mae cyfrifiaduron yn hanfodol i nifer o ddiwydiannau a byddwch yn datblygu sgiliau mewn nifer o feysydd.

Mae’r cwrs yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Gofynion Mynediad

  Cwblhau HND Cyfrifiadura neu
  HND / Gradd Sylfaen (GS) debyg mewn disgyblaeth
  sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron yn llwyddiannus.

  Os oes gennych HND neu GS mewn maes pwnc arall,
  bydd mynediad ar y cwrs yn ddibynnol ar y modiwlau
  yr ydych wedi eu cyflawn.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau
  ôl-radd sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron. Mae gan
  raddedigion gyfleoedd cyflogaeth mewn ystod eang o
  ddisgyblaethau ym maes TGCh, er enghraifft, datblygu
  rhaglenni, peiriannydd meddalwedd, datblygwyr
  meddalwedd, dadansoddwr systemau busnes,
  datblygu cronfeydd data a systemau gweinyddu a
  gwybodaeth, ymgynghoriaeth a rheolaeth.

 • Asesiad

  Bydd rhaid i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig wrth i chi
  symud ymlaen drwy’r rhaglen. Mae arholiad yn rhan o
  ddau fodiwl a bydd angen prosiect ymchwil.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

G500

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £9,000

Polisi Ffioedd