Cyfrifiadura Cymhwysol – BSc (Anrh) Gradd Atodol (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfrifiadura, systemau gwybodaeth ac e-fasnach. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar yr HND mewn Cyfrifiadura neu gymhwyster Lefel 5 perthnasol. Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o ddiwydiannau a byddwch yn datblygu sgiliau mewn sawl maes.

Mae’r Cwrs yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Prifysgol y Drindod Saint David.

 • Gofynion Mynediad

  Cwblhau Cyfrifiadura HND yn llwyddiannus neu HND / Gradd Sylfaen (FD) debyg mewn disgyblaeth gysylltiedig â chyfrifiadur.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i ddilyn amrywiaeth o gyrsiau
  ôl-radd sy’n gysylltiedig â chyfrifiaduron. Mae gan
  raddedigion gyfleoedd cyflogaeth mewn ystod eang o
  ddisgyblaethau ym maes TGCh, er enghraifft, datblygu
  rhaglenni, peiriannydd meddalwedd, datblygwyr
  meddalwedd, dadansoddwr systemau busnes,
  datblygu cronfeydd data a systemau gweinyddu a
  gwybodaeth, ymgynghoriaeth a rheolaeth.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gall modiwlau gynnwys: Datblygu Gwe Uwch, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, Data Mawr, Cynllunio Prosiect, Peirianneg Defnyddioldeb, Prosiect Mawr.

 • Asesiad

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol a sesiynau tiwtorial.

 • Costau Ychwanegol

  Ni fydd unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

G500

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

19/20 fees: £9,000

Polisi Ffioedd