Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y sector TG cyffrous a bythol newidiol. Mae Modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys: Sgiliau Busnes ar gyfer e-Fasnach, Systemau Cyfrifiadurol, Cysyniadau Cronfeydd Data, Cyflogadwyedd a Datblygiad Proffesiynol, Dylunio Gwefannau, Dadansoddi a Dylunio Systemau, Datrysiadau Rhaglennu sy’n Ymateb i Ddigwyddiadau. Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys Dylunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau, Dadansoddi Data a Dylunio, Creu a Datblygu Delweddau Digidol, Systemau Gwybodaeth mewn Sefydliadau, Datblygu Cymwysiadau ar y We, Isadeileddau Rhwydweithio.