Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Er mwyn astudio cyfrifiadura mae’n rhaid wrth ddisgyblaeth resymegol a chreadigrwydd dychmygus wrth ddylunio ac ysgrifennu rhaglenni. Mae hyn yn ysgogi ymwybyddiaeth o reoli a threfnu systemau cyfrifiadurol. Mae Blwyddyn Un yn ymwneud â chaffael yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth am feddalwedd, datblygu systemau, data a chymwysiadau, a defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu datrysiad i broblem benodol. Mae Blwyddyn Dau yn adeiladu ar sylfaen Blwyddyn Un, ac yn arwain at ddatblygu datrysiad i broblem sylweddol o ddewis yr ymgeisydd ei hun.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg â Gradd B neu uwch a Saesneg â gradd C neu uwch ond nid o anghenraid TGCh na Chyfrifiadura.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Cyfarwyddwr TG, Rhaglennydd/Datblygwr, Datblygwr Cronfeydd Data, Rheolwr TG, Rheolwr Prosiectau, Cymorth Technegol, Technegydd TG, Datblygwr y Rhyngrwyd/Gwefannau, Desg Gymorth, Peiriannydd Meddalwedd, Strategaeth a Chynllunio, Dylunio/Datblygu Systemau, Pensaer Cyfrifiadurol, Profwr, Dadansoddwr, Rheoli Rhwydweithiau, Gweithrediadau TG, Gwerthu/Marchnata.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd