Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Cyfrifiadureg Lefel UG / Safon Uwch yn gofyn am ddisgyblaeth resymegol a chreadigrwydd dychmygus wrth ddylunio ac ysgrifennu rhaglenni. Mae hyn yn annog ymwybyddiaeth o reoli a threfnu systemau cyfrifiadurol mewn TG. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae Blwyddyn Un yn ymwneud â chaffael gwybodaeth a dealltwriaeth o feddalwedd, datblygu system, data a chymwysiadau, a defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu datrysiad i broblem benodol. Mae Blwyddyn Dau yn adeiladu ar sylfaen Blwyddyn Un ac yn arwain at ddatblygu datrysiad i broblem sylweddol o ddewis yr ymgeisydd ei hun.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg â Gradd B neu uwch a Saesneg â gradd C neu uwch ond nid o anghenraid TGCh na Chyfrifiadura.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Cyfarwyddwr TG, Rhaglennydd/Datblygwr, Datblygwr Cronfeydd Data, Rheolwr TG, Rheolwr Prosiectau, Cymorth Technegol, Technegydd TG, Datblygwr y Rhyngrwyd/Gwefannau, Desg Gymorth, Peiriannydd Meddalwedd, Strategaeth a Chynllunio, Dylunio/Datblygu Systemau, Pensaer Cyfrifiadurol, Profwr, Dadansoddwr, Rheoli Rhwydweithiau, Gweithrediadau TG, Gwerthu/Marchnata.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd