Crynodeb o’r cwrs

Cyflwyniad i sut i ddechrau defnyddio’r apiau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf i wella marchnata a hyrwyddo busnesau bach