Cymhwyster Cynghorydd y Fargen Werdd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn wedi codi o fentrau’r Llywodraeth i annog Effeithlonrwydd Ynni a Chynaliadwyedd. Mae rôl y Cynghorydd Ynni Cartref yn allweddol i gyflwyno cynllun y Fargen Werdd sy’n cael ei gweithredu gan Lywodraeth y DU. Bydd y cynghorwyr yn cael eu hyfforddi i ymweld â chartrefi, darparu asesiadau manwl gywir o’r eiddo, adnabod cyfleoedd ar gyfer gwelliannau mewn effeithlonrwydd ynni a darparu’r argymhellion perthnasol a fydd yn helpu i wneud arbedion gyda biliau tanwydd ac allyriadau carbon. Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gydnabod gan Lywodraethau Cymru a’r DU gan fod y rôl yn ganolog i’r dyfodol o ran creu amgylchedd mwy cynaliadwy a datblygu arbenigwyr i ddarparu cyngor manwl gywir ar gartrefi ac adeiladau.

  • Manylion y cwrs

    Mae’r cymhwyster hwn wedi codi o fentrau’r Llywodraeth i annog Effeithlonrwydd Ynni a Chynaliadwyedd. Mae rôl y Cynghorydd Ynni Cartref yn allweddol i gyflwyno cynllun y Fargen Werdd sy’n cael ei gweithredu gan Lywodraeth y DU. Bydd y cynghorwyr yn cael eu hyfforddi i ymweld â chartrefi, darparu asesiadau manwl gywir o’r eiddo, adnabod cyfleoedd ar gyfer gwelliannau mewn effeithlonrwydd ynni a darparu’r argymhellion perthnasol a fydd yn helpu i wneud arbedion gyda biliau tanwydd ac allyriadau carbon. Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gydnabod gan Lywodraethau Cymru a’r DU gan fod y rôl yn ganolog i’r dyfodol o ran creu amgylchedd mwy cynaliadwy a datblygu arbenigwyr i ddarparu cyngor manwl gywir ar gartrefi ac adeiladau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200