Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio yn rhaglen astudio blwyddyn sy’n darparu dealltwriaeth o’r celfyddydau perfformio fel gweithgaredd cydweithredol, gan eich paratoi ar gyfer realiti’r sector.

Mae’r cwrs yn galluogi dysgwyr i ail-ymgysylltu ag addysg ac ennill sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i symud ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth yn y diwydiannau celfyddydau perfformio. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau bod yn berfformiwr neu weithio yn y diwydiant celfyddydau creadigol. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).