Cymhwyster UAL Lefel 2 Yn Y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio yn rhaglen astudio blwyddyn sy’n darparu dealltwriaeth o’r celfyddydau perfformio fel gweithgaredd cydweithredol, gan eich paratoi ar gyfer realiti’r sector.

Mae’r cwrs yn galluogi dysgwyr i ail-ymgysylltu ag addysg ac ennill sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i symud ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth yn y diwydiannau celfyddydau perfformio. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau bod yn berfformiwr neu weithio yn y diwydiant celfyddydau creadigol. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Rydym yn falch iawn o gynnig cyfle i fyfyrwyr ennill eu Gwobrau Dug Caeredin gyda Chwmni Theatr Grass Roots. Ochr yn ochr â datblygu sgiliau a ffitrwydd corfforol, bydd y wobr yn cynnig profiad gwaith perthnasol i fyfyrwyr a’r cyfle i gymryd rhan mewn alldaith anturus.

  • Gofynion Mynediad

    2 TGAU A * -C neu gymhwyster Lefel 1 priodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall ei gwblhau'n llwyddiannus arwain at Ddiploma Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd