Cymraeg Ail Iaith Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar destunau gosod, gramadeg a ffilmiau. Mae angen ymddiddori yn yr iaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth trwy wrando ar raglenni radio Cymraeg a gwylio’r sianel deledu Gymraeg, S4C. Caiff y rhaglen ei hasesu trwy’r sgiliau canlynol: darllen, ysgrifennu a siarad. Darperir gwersi trwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf, sy’n sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd y lefel uchaf o ran cywirdeb a rhuglder.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch. TGAU â Gradd B mewn Cymraeg Ail Iaith - Cwrs Llawn, Haen Uwch. Bydd y Cwrs Byr mewn Cymraeg Ail Iaith yn cael ei ystyried os enillwyd Gradd A neu uwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs yn darparu sylfaen dda ar gyfer astudio Cymraeg ymhellach neu astudio pynciau cysylltiedig ar lefel Addysg Uwch ac ar gyfer gyrfaoedd mewn Addysgu, Cyfieithu, Gwleidyddiaeth, Marchnata, Busnes, Y Gyfraith, Peirianneg, Add. Gorff.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd