Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Ail Iaith Cymraeg Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Fe’i cynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd a datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar destunau penodol, gramadeg a ffilmiau. Mae angen cymryd diddordeb yn yr iaith y tu allan i’r ystafell ddosbarth trwy wrando ar radio Cymru, gwylio S4C, cyrchu gwefannau a fideos Cymraeg ar YouTube.

Asesir y rhaglen trwy’r sgiliau canlynol: darllen, ysgrifennu a siarad. Cyflwynir gwersi trwy gyfrwng Cymraeg ar y cyfan, sy’n sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd y lefel uchaf o gywirdeb a rhuglder.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.