Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio eich sgiliau yn y Diwydiant Hamdden, Ffitrwydd a Chwaraeon ac o’i amgylch. Mae Iechyd a Ffitrwydd yn hanfodol i’n poblogaeth; byddwch yn dod yn gyfarwydd â sawl agwedd ar y sector Ffitrwydd ac yn edrych ar lawer o bynciau o ddiddordeb.