Crynodeb o’r cwrs

Rydym yn cynnig Cyrsiau Byr Trydanol, mae’r rhain yn cynnwys:
– Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Ffotofoltäig Solar Graddfa Fach SIY
– Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gosod Electrotechnegol SIY
– Electrical City & Guilds 2393 Rheoliadau Adeiladu