Crynodeb o’r cwrs

Nod y cwrs hwn fydd darparu gwybodaeth mewn perthynas â chefnogi unigolion ag iechyd meddwl.

Byddwch yn gallu nodi materion iechyd meddwl cyffredin a symptomau cyffredin.

Byddwch yn dysgu technegau hunangymorth i gefnogi unigolyn a darparu sgiliau i helpu rhywun â mater iechyd meddwl.