Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn gwella sgiliau mewn / nodau i: Rhowch lefel well o wybodaeth i ddysgwyr am faterion Diogelu i blant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed.