ACS Diogelwch mewn Defnyddio Nwy (Arwain at Gofrestru Diogel Gyda Nwy) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cynllun hwn yn cynnig hyfforddiant ac asesu mewn Diogelwch a Chyfarpar Nwy Domestig. Mae hyfforddiant yn yr holl elfennau ar gael ond nid oes unrhyw ofynion ymlaen llaw ar gyfer hyfforddi cyn asesu.

Dyma’r elfennau: Cwrs Hyfforddi Tystysgrif Canolraddol Sgiliau Adeiladu; ACS Diogelwch Nwy Craidd (2 ddiwrnod); ACS Gwres Canolog a Gwresogi Dŵr; ACS Tân a Gwresogyddion Wal; ACS Poptai; ACS Mesuryddion; ACS Gwresogyddion Aer Pibellog; ACS Peiriannau Sychu Dillad; ACS Dadansoddiad Ymlosgiad; ACS CMDDA1 – CO/CO² Profi’r Atmosffer a Chyfarpar; LPG C/dros PD yn unig; LPG C/ dros PD ac RPH; LPG C/ dros PD, RPH, LAV; LPG C/ dros PD/RPH/LAV/B; LP Tân Ffliw Gaeedig HTRLP2

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

Dyddiadau drwy gydol y flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

9yb – 5.30yh